நம் குரல்

நாடுகாண் காதை – கண்ணகியின் கதைளைத் தேடிச்செல்லும் பயண ஆவணப்படம் - 2உலகக் கதை சொல்லும் நிலையத்தின்
அன்றாடச் செயல்பாடுகளை ஊக்குவிப்பதற்காக ஆக்கப்பட்ட
நாடுகாண் காதை -
‘கண்ணகி வாழ்ந்த இடங்களின் கதை சொல்லும் சுற்றுலா’
இருபத்தியொரு நிமிட பயண ஆவணப்படத்தைப் பார்க்க:

http://www.youtube.com/NFSCchennai#p/a/u/0/1AEOL6hvC7M


குட்டி ரேவதி


கருத்துகள் இல்லை: