நம் குரல்

ஆண்குறி மையப்புனைவைச் சிதைத்தப் பிரதிகள் - 7

ஆழியாள் - ‘என் ஆதித்தாயின் முதுகில் பட்ட திருக்கைச் சவுக்கடி’


நன்றி: கூடு; தமிழ் ஸ்டுடியோ

கருத்துகள் இல்லை: