நம் குரல்

நிலாச்சோறு

“முள்ளிவாய்க்காலுக்குப் பின்”  தொகுப்பை முன்வைத்து, ஈழக்கவிதை பற்றிய கலந்துரையாடல்கருத்துகள் இல்லை: