நம் குரல்

பாலியல் அரசியல் கவிதை - 2

2. ஃபக்கிங் என்ற பிசினெஸ்
ஃபக்கிங் என்ற பிசினெஸ்
ஆண்கள் பெண் பாலியல் உறுப்பை
எரிச்சலுறுத்தும் ஒரு திராவக வார்த்தை
அல்லது
மனித இனத்துக்கே
ஃபக்கிங்கை கேடுகெட்டதாக அறிய வைக்கும்
ஒரு விடாமுயற்சியுடைய பிசினெஸ்
அப்படி ஒன்றும் அவர்கள் ஃபக்கிங் செய்யாமல் 
இருப்பதில்லை
காலையும் மாலையும் இரவும் கற்பனையிலும்
எந்த வயதுப் பெண் என்றாலும் அவளைக் கீழே வீழ்த்தி
நவ நாகரீகக் குளிர்பானத்தைக் குப்பியிலிருந்து
பருகிய சுகத்தை அடைவது போல
எளிதாகக் கடந்து செல்வார்கள் 
மனம் குமட்டும் ஒரு காட்சியை 
ஆற்றிக்கொள்ளுவது போல
கழிந்து விட்டு நகர்ந்து செல்வது போல
ஃபக்கிங் செய்யும் தொழில் நுட்பமே ஆண்மை 
எனப்படுவது
அவர்கள் செய்வதையே அவர்கள் எள்ளுகிறார்கள்
என்று கொள்ள முடியாது
பெண்ணின் மலர் போன்ற உறுப்புடன்
சம்பந்தப்பட்டது என்பதால்
ஃபக்கிங் என்பது ஒரு கெட்ட வார்த்தையாகும்
தகுதியைப் பெற்றது

 ஃபக்கிங் என்ற வார்த்தைகளை 
உதிர்க்கும் ஆணின் பிஸினசையே 
பெண்களும் ஏன் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள்
என்று அறிய ஆர்வமாக இருக்கிறேன்
எங்கெங்கும் ஃபக்கிங் என்ற சொல்
எதிரொலித்த போது
இருபாலின் உறுப்புகளையும் ஏலமிட்டது


ஏலங்களுக்குப் பெறப்படும் இவ்வுறுப்புகள்
இன்னும் சில ஆயிரம் ஆண்டுகளில்
ஃபக்கிங் என்பது பிசினெஸாகும்
இயந்திரமே எல்லாவற்றையும் செய்வதில்

மனிதவிலங்கு பூரித்துப்போகலாம்


குட்டி ரேவதி

கருத்துகள் இல்லை: